Privacy verklaring.

Verklaring van gegevensbescherming

Shaped by Moleman, gevestigd aan P. Beugelstraat 48, 7831 EC Nieuw-Weerdinge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Shaped by Moleman
P. Beugelstraat 48
7831 EC Nieuw-Weerdinge
Telefoon: 06 272 669 18
E-mail: contact@shapedbymoleman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Shaped by Moleman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@shapedbymoleman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Shaped by Moleman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Gebruikersanalyse om onze website te verbeteren.
  • Om te communiceren met bezoekers die een intakeformulier invullen.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Shaped by Moleman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Shaped by Moleman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Shaped by Moleman verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We delen bezoekgegevens met Google Analytics en Junto Media voor analyse.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Onze website maakt gebruik van cookies via Google Analytics voor gebruikersanalyse. Shaped by Moleman gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: contact@shapedbymoleman.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Shaped by Moleman neemt de bescherming van uw gegevens serieus. We treffen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw gegevens, neem dan contact met ons op via contact@shapedbymoleman.nl.